Μείωση της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Γιές!!!

Σε απλά ελληνικά (για τον Δομημένο Προγραμματισμό): έξω οι πίνακες!!! Ξαναγυρνάμε ουσιαστικά στην παλιά (περσυνή) ύλη...

Σας ενημερώνουμε ότι η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016», τροποποιείται (μειώνεται), ως ακολούθως:
  1. Στο μάθημα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής αφαιρείται από την εξεταστέα ύλη το Κεφάλαιο 14 Στατικές Δομές Δεδομένων και 14.1 Πίνακες (Ασκήσεις μόνο για μονοδιάστατους Πίνακες).
  2. Στο μάθημα «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» όλων των ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής αφαιρείται από την εξεταστέα ύλη η παρ. 7.10 Πρωτόκολλα δρομολόγησης.
Το έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια :