Κατάλογος ελευθέρου λογισμικού για την εκπαιδευτική κοινότητα

Στον σύνδεσμο https://edu.ellak.gr/edu_fos/ υπάρχει ένας κατάλογος 339 εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού, που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς τόσο στη διδασκαλία όσο και στην οργάνωση / διαχείριση των μαθημάτων και των εργαστηρίων.

Ο κατάλογος δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που καταχώρισαν τα λογισμικά στα μητρώα.

Η αναζήτηση των εφαρμογών γίνεται με τη χρήση των παρακάτω φίλτρων...Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη λίστα των λογισμικών και να καταγράψουν τα λογισμικά που χρησιμοποιούν οι ίδιοι αλλά και τις δράσεις που υλοποιούν στα σχολεία τους μπορούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στις φόρμες που υπάρχουν εδώ κι εδώ αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :