Όμιλος Προγραμματίζω - Εισαγωγή


Βλέπουμε το περιβάλλον προγραμματισμού AppInventor, μία ολκληρωμένη εφαρμογή καθώς και βραβευμένες εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με τον AppInventor

Εξηγούμε ότι για να φτάσουμε εκεί χρειάζεται μάθουμε/εξασκηθούμε σε κάποια άλλα πράγματα προηγουμένως...


Οι μαθητές και οι μαθήτριες του ομίλου δημιούργησαν με τη χρήση της εφαρμογής Emojify  παρακάτω εικόνες που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το alboom

Δεν υπάρχουν σχόλια :