Προγραμματισμός Υπολογιστών - Κεφάλαιο 9ο

Πακετάκι υλικού για το 9ο κεφάλαιο του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών, περιλαμβάνει:

  1. την παρουσίαση του κεφαλαίου (δες παρακάτω)
  2. λυμένες ασκήσεις για τις εντολές read / write καθώς και για τον τελεστή := (κλικ εδώ)
  3. φυλλάδιο ασκήσεων προς επίλυση (κλικ εδώ)
Τις ασκήσεις μπορείτε να τις λύσετε είτε με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Pascal Made Easy - PAME (κλικ εδώ) είτε με το web-based περιβάλλον που είναι διαθέσιμο από το coding ground (κλικ εδώ)

Καλή μελέτη...
Δεν υπάρχουν σχόλια :