Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Μια παρουσίαση της κ. Καμήλαλης Δέσποινας σχετικά με τα ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Δεν υπάρχουν σχόλια :