Εφαρμογές Πληροφορικής: Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός

Στην προηγούμενη ενότητα δημιουργήσαμε για όλους τους μαθητές λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούμε λοιπόν να από τώρα και στο εξής να επικοινωνούμε ηλεκτρονικά και να ανταλλάσσουμε ασκήσεις, πληροφορίες, απορίες, ιδέες, κλπ...

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε μέρος της ύλης που υπάρχει στα κεφάλαια 8, 9, 10.

Ξεκινάμε με βουτιά στα βαθιά. Το παρακάτω βιντεάκι παρουσιάζει με απλά λόγια (στα Αγγλικά) τι είναι το διαδίκτυο.Το επόμενο παρουσιάζει την υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού in plain english...


Και το παρακάτω την ιστορία του internet...Ακολουθεί μια παρουσίαση σχετικά με τα δίκτυα των υπολογιστών (από το μάθημα προγραμματιστικά εργαλεία διαδικτύου). Θα χρησιμοποιήσουμε τις πρώτες διαφάνειες που παρουσιάζουν τα δίκτυα των υπολογιστών, την ιστορία του ίντερνετ και στο τέλος της διδακτικής ώρας θα χρησιμοποιήσουμε τις δραστηριότητες με τις εντολές ipconfig, ping και tracetoute (ειδικά το visual traceroute αρέσει πολύ στους μαθητές). Ενδεχομένως να χρησιμοποιοθούν και οι διαφάνειες που παρουσιάζουν τις υπηρεσίες του ίντερνετ.

Επίσης χρήσιμες μπορεί να φανούν οι παρακάτω παρουσιάσεις (θα σας θυμίσουν κάτι ;-)) που αφορούν στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό.

Ακολουθεί και συνέχεια...
Δεν υπάρχουν σχόλια :