Διαθέσιμες οι βιντεοδιαλέξεις της δεύτερης εβδομάδας...

Το ελεύθερο, διαδικτυακό μάθημα (MOOC) "Ο Δομημένος Προγραμματισμός στις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ" διανύει ήδη τη δεύτερη εβδομάδα  του.

(περισσότερα για το μάθημα εδώ).

Μέχρι στιγμής περισσότεροι από εκατόν-πενήντα μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει τις δεκατρείς (13) διαλέξεις της πρώτης εβδομάδας, έχουν λύσει τις προσφερόμενες ασκήσεις και έχουν αλληλεπιδράσει με τους συμμαθητές τους, λειτουργώντας περισσότερο ως δημιουργοί και λιγότερο ως καταναλωτές γνώσης.

Από την Κυριακή (02-05-2015) είναι διαθέσιμες οι επόμενες οκτώ (8) βιντεο-διαλέξεις (βίντεο-διαλέξεις 14 - 21) της δεύτερης εβδομάδας του μαθήματος στην πλατφόρμα της Udemy (στο σύνδεσμο: www.udemy.com/domprogepal).

Το πρόγραμμα σπουδών της δεύτερης εβδομάδας περιλαμβάνει:
 • παρουσίαση θεμάτων αντικατάστασης ψευδο-κώδικα ή λογικού διαγράμματος με ισοδύναμα τους
  • μετατροπή της εντολής while-do σε λογικό διάγραμμα (ΘΕΜΑ Β1-2014)
  • αντικατάσταση της while-do από την repeat-until (ΘΕΜΑ Β2-2014)
  • αντικατάσταση πολλών if-then με μία case (ΘΕΜΑ Β2-2011)
 • παρουσίαση θεμάτων ανάπτυξης αλγορίθμων / προγραμμάτων
  • παρουσίαση των ειδών των ασκήσεων
  • παρουσίαση των σταδίων / βημάτων επίλυσης των ασκήσεων
  • επίλυση θέματος που περιλαμβάνει τη Δομή της Επιλογής (ΘΕΜΑ Γ-2014)
  • επίλυση θέματος που περιλαμβάνει τις δομές της Επανάληψης και της Επιλογής: ΘΕΜΑ Δ-2011 (Εκφώνηση - Επίλυση - Έλεγχος Ορθότητας)
 • πλήθος σχετικών ασκήσεων προς επίλυση.
Παρακολουθείστε τις βιντεοδιαλέξεις και μοιραστείτε απορίες, προβληματισμούς, ιδέες, απαντήσεις, λύσεις, κλπ στις ομάδες συζητήσεων του μαθήματος:
Τα λέμε στο μάθημα ;-)

Δεν υπάρχουν σχόλια :