Αλλαγή των εκπαιδευτικών προτύπων

Ομιλία του Ken Robinson που θίγει με πανέξυπνο τρόπο πολλά ζητήματα που αφορούν στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Παραθέτω 2-3 δυνατά σημεία...

Παρακολουθήστε την, αξίζει κάθε της δευτερόλεπτο ;-)

The arts especially address the idea of an aesthetic experience = when sences are operating in their peak, when you are fully alive

Anaesthetic is when you set youe sences off and deaden yourself to what's happening

we are getting our childrten through education by anesthetizing them

we shouldnt be putting them to sleep, we should be waking them up to what they have inside themselves

Collaboration is the stuff of growth.
Δεν υπάρχουν σχόλια :