Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2020

Η αναποδογυρισμένη τάξη (flipped classroom) και η ανάμεικτη μάθηση (blended learning)

Εικόνα
Η αναποδογυρισμένη τάξη (flipped classroom) και η ανάμεικτη μάθηση (blended learning) Flipped Classroom and Blended Learning ( πηγή ) Τι είναι η αναποδογυρισμένη (Flipped) τάξη;  Η wikipedia ορίζει την flipped classroom ως εξής A "Flipped classroom" is an instructional strategy and a type of blended learning focused on student engagement and active learning, giving the instructor a better opportunity to deal with mixed levels, student difficulties, and differentiated learning styles during in-class time. Τι είναι η ανάμεικτη (Blended) μάθηση;  Είναι σαφές ότι η διδακτική προσέγγιση της αναποδογυριμένης τάξης είναι μία υλοποίηση της ανάμεικτης (blended) μάθησης. Η wikipedia ορίζει την ανάμεικτη (blended) μάθηση ως εξής: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities for interaction online with traditional place-based classroom methods. It requires the physical presence of both teacher and student, with som