...περί πληροφορικής, εκπαιδευτικό υλικό, δράσεις, σκέψεις, χρησιμα, χρηστικά, κλπ, κλπ...

Άδεια χρήσης περιεχομένου

Creative Commons Licence
Το περιεχόμενο του ιστολογίου παρέχεται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών ΕΠΑΛ 2015-16


Τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-16 (κλικ εδώ). Όπως θα δείτε υπάρχουν αλλαγές ακόμη και στη Β΄ τάξη σε σχέση με τα περσινά (κλικ εδώ).